HiMoldeX - åpen kursplattform

Hvem som helst, når som helst, hvor som helst

LOG525 Kvalitetsledelse og LEAN

Faget vil gi en innføring i de viktigste prinsipper i

  • totalkvalitetsledelse (TQM)
  • LEAN

Totalkvalitetsledelse og Lean er overlappende filosofier med dertil hørende grunnprinsipper, modeller og verktøy. Innføring av filosofien krever grunnleggende kultur- og organisasjonsendringer. Sentrale element i kurset er da:

  • hvilke endringer som kreves
  • hvordan en kan gjennomføre dem.

Totalkvalitetsledelse og Lean er sentrale element i organisasjoner som ønsker kontinuerlige forbedringer. I kurset vil også andre forandringsmodeller med utgangspunkt i verdikjedeanalyse og forståelse bli gjennomgått. For eksempel vil Management by objectives (MBO), Business Process Reengineering (BPR) og Six Sigma bli kort gjennomgått.

Les mer om emnet i studiehåndboken.