HiMoldeX - åpen kursplattform

Hvem som helst, når som helst, hvor som helst

LOG501 Styringsmodeller i logistikk

Produkter utviklet av industrigiganter som Apple og Samsung krever ikke bare moderne design og funksjonalitet; også effektiv logistikk er en avgjørende faktor for suksess i moderne industriproduksjon. Med effektiv logistikk forstås i denne sammenheng anvendelse av metoder og systemer for effektiv salgsprognostisering og markedsføring, samt metoder for effektiv produksjons-, distribusjons- og innkjøpsplanlegging.

Emnet LOG501 tar opp moderne styringsmodeller for effektiv logistikk i hele verdikjeder fra råvareleverandør til sluttbruker (konsumenter). Undervisningen blir belyst med konkrete «suksesscase» fra industrielle virksomheter.

Du kan lese mer om emnet i studiehåndboken.