HiMoldeX - åpen kursplattform

Hvem som helst, når som helst, hvor som helst

LOG500 Styringsmodeller og operasjonsanalyse

Kurset tar sikte på å beskrive enkle modeller for ulike deler i verdikjeden til en bedrift. Kandidaten skal ved fullført kurs ha kjennskap til og kunne benytte modeller for:

  • Prognoser
  • Aggregert planlegging
  • Lager og produksjonsstyring ved deterministisk og usikker etterspørsel
  • Lot sizing
  • Tidsplanlegging av operasjoner
Gjeldende år forvalgt: