HiMoldeX - åpen kursplattform

Hvem som helst, når som helst, hvor som helst

INDINT1 Industrielt Internett

Modul 1 Innovasjon og ledelse (15 studiepoeng)

Høsten 2016.
Modulen er samlingsbasert og inkluderer studietur til San Francisco Bay Area der noen av verdens ledende miljøer innen innovasjon og nyskaping er lokalisert. Vi skal lære av de beste.

Sentrale stikkord: Ledelse/ strategi, innovative organisasjoner, tjenesteinnovasjon, rapid prototyping, forretningsmodeller, fasilitering av innovasjonsprosesser.

Følgende samlinger er planlagt:

  • Samling 1: 6. til 8. september
  • Samling 2: 5. til 7. oktober
  • Samling 3: Uke 44 San Francisco
  • Samling 4: 29. til 30. november

Modul 2 Industrielt internett – framtidens produksjon (15 studiepoeng)

Vår/ høst 2017.
Tema for denne modulen er Internet of Things, internet of service, industrielt internett og Big data (Data mining), og hvordan disse teknologiene kan skape framtidenes produksjon og nye tjenester for produksjonsbedriftene. Produktene blir sammenkoblede og smarte som muliggjør smartere forretningsoperasjoner og ‐beslutninger. Modulen vil være samlingsbasert med mye praktiske øvelser – veiledet og på egenhånd. Modulen vil bygge på teori fra modul 1.

Sentrale stikkord: sammensmelting av fysiske og digitale verdier/ varer, Industrial internet, endringer i verdikjeden og nye forretningsmodeller.

 

Les mer om industrielt internett på hiMolde sine nettsider.

Emnet har egen nettside.