HiMoldeX - åpen kursplattform

Hvem som helst, når som helst, hvor som helst

Videoer i IDR501 Idrettens organisering og ledelse I

Type Tema Dato
Forelesning IDR501 Lecture_1/15/2018 2018-01-15
Forelesning IDR501 Lecture_1/15/2018 2018-01-15
Forelesning 134. Organisational Decision-Making (4/4) 2017-03-02
Forelesning 133. Organisational Decision-Making (3/4) 2017-03-02
Forelesning 132. Organisational Decision-Making (2/4) 2017-03-02
Forelesning 131. Organisational Decision-Making (1/4) 2017-03-02
Forelesning 130. Organising through the process of Internationalisation (4/4) 2017-03-01
Forelesning 129. Organising through the process of Internationalisation (3/4) 2017-03-01
Forelesning 128. Organising through the process of Internationalisation (2/4) 2017-03-01
Forelesning 127. Organising through the process of Internationalisation (1/4) 2017-03-01
Forelesning 126. Strategic Alliances & Sport Organisations (4/4) 2017-02-28
Forelesning 125. Strategic Alliances & Sport Organisations (3/4) 2017-02-28
Forelesning 124. Strategic Alliances & Sport Organisations (Part 2/4) 2017-02-28
Forelesning 123. Strategic Alliances & Sport Orgnazations (Part 1/4) 2017-02-28
Forelesning 122 Organising Social Responsibility in Sport (Part 3/3) 2017-02-02
Forelesning 121 Organising Social Responsibility in Sport (Part 2/3) 2017-02-02
Forelesning 120 Organising Social Responsibility in Sport (Part 1/3) 2017-02-02
Forelesning 119 Organisational Theory: Designs & Sport Organisations (Part 4/4) 2017-02-01
Forelesning 118 Organisational Theory: Designs & Sport Organisations (Part 3/4) 2017-02-01
Forelesning 117 Organisational Theory: Designs & Sport Organisations (Part 2/4) 2017-02-01

Sider

For å se alle videoene for et spesifikt semester, velg riktig år og "Alle" for antall videoer per side - se øverst på denne siden.