HiMoldeX - åpen kursplattform

Hvem som helst, når som helst, hvor som helst

IDR501 Idrettens organisering og ledelse I

Emneinnhold: 
  • Idretten som en institusjon i samfunnet
  • Idrettens forhold til markedets og statens institusjoner
  • Endringsprosesser i idrettens organisasjoner
  • Ledelse i idretten
  • Modernisering og transnasjonalisering i internasjonal idrett
 
 
Studenten skal ved fullført kurs:
  • Redegjøre for sosiologiske og organisasjonsteoretiske perspektiver på idrettens egenart og samspill med andre organisasjoner i samfunnet
  • Kunne analysere idrettens organisasjoner ut fra sosiologiske og organisasjonsteoretiske perspektiver

Les mer om emnet i studiehåndboken.