HiMoldeX - åpen kursplattform

Hvem som helst, når som helst, hvor som helst

IDR316 Fotballeder 1

Innholdet i emnet er todelt:

1) Forståelse av den norske klubbkonteksten
     - teori
     - praktiske caser

2)  Lederutvikling - Norges Fotballforbund (NFF)

Studenten skal etter fullført og bestått emne:

  • Forstå klubb- og idrettskonteksten som det ledes innenfor
  • Kunne redegjøre for relevante ledelsesrelaterte begreper
  • Kunne analysere praktiske caser relatert til ledelse i klubb
  • Legge grunnlaget for å videreutvikle seg som fotballleder
  • Sertifisering i NFFs Fotballeder 1