HiMoldeX - åpen kursplattform

Hvem som helst, når som helst, hvor som helst

IDR315 Klubbledelse

Innholdet i emnet er todelt:

 • Den ene delen relateres til grunnleggende ledelserutfordringer og ledelsesferdigheter myntet på den norske klubbkonteksten. Det inbefatter relevant teori, praktiske caser og eksempler. Gitt at landskapet for idrettsklubber/idrettslag endrer seg kontinuerlig (mennesker, situasjoner, forhold), kreves en inngang til ledelse som står seg tvers av utfordringer og over tid.
 • Emnets andre del kan vinkles enten mot Fotballforbundets eller Idrettsforbundets alternativ

Studenten skal etter fullført og bestått emne:

 • Kunne redegjøre for sentrale ledelsesrelaterte begreper som er relevante for idrettskonteksten
 • Utvikle bevissthet rundt egen person, rolle, og kulturen man er en del av, og sette denne bevisstheten i sammenheng med egnet lederstil i klubben
 • Kunne analysere praktiske caser relatert til ledelse i klubb
 • Utvikle ferdigheter i å anvende og videreutvikle sine lederegenskaper (selvregulert læring) effektivt
 • Avhengig av retning på valgfri del: (man velger en av disse )
  1. Sertifisering i NFF's Fotballeder 1 (lede) og fotballeder 2 (utvikle)
  2. Innsikt i styrearbeid i idrettlag i regi av NIF

Ole Jacob Valla Strandhagen

"Idretten er en krevende, men spennende bransje, og vi er veldig glade for å ha Høgskolen i Molde med på laget",
sier Ole Jackob Valle Strandhagen som er tidligere økonomistudent ved HiMolde og økonomisjef (CFO) i Molde Fotball AS.