HiMoldeX - åpen kursplattform

Hvem som helst, når som helst, hvor som helst

IDR315 Klubbledelse

Innholdet i emnet er todelt:

1) Ledelserutfordringer myntet på den norske klubbkonteksten
     - teori
     - praktiske caser

2)  Emnets andre del kan vinkles mot EN av disse:

    a) Lederutvikling - Norges Fotballforbund (NFF)
    b) Styrearbeid - Norges Idrettsforbund (NIF)

 

Studenten skal etter fullført og bestått emne:

  • Forstå klubb- og idrettskulturen som det ledes innenfor
  • Kunne redegjøre for relevante ledelsesrelaterte begreper
  • Utvikle bevissthet rundt egen person og rolle.
  • Kunne analysere praktiske caser relatert til ledelse i klubb
  • Utvikle ferdigheter for å videreutvikle seg som leder
  • Avhengig av retning på valgfri del: (man velger en av disse)
    a)  Sertifisering i NFF's Fotballeder 2 (lede) og Fotballeder 3 (utvikle)
    b)  Innsikt i styrearbeid i idrettlag i regi av NIF - Min Idrett (krever innlogging).

 

Se flyer.