HiMoldeX - åpen kursplattform

Hvem som helst, når som helst, hvor som helst

IDR306 Spillteori og sportsøkonomi

Kurset gir - i første halvdel - en generell introduksjon til enkel spillteori. Herunder:

  • Nash Likevekt
  • Dominante strategier
  • Sekvensielle/Simultane spill
  • PAPI (Players, Actions, Pay-off, Information)

I andre halvpart anvendes spillteori for å belyse ulike fotballstrategiske og -økonomiske problemstillinger. Herunder:

  • Analystiske tilnærminger for måling av konkurransebalanse i ligaer
  • Analyse av faste situasjoner (delspill) som straffespark, frispark, corner og innkast
  • Spillteoretisk beskrivelse og analyse av kamper (klubb og landslag)
  • Regulering av fotballens regelverk
  • Team Management
  • Fotballens myter

 Lærebok i kurset: Alwyas change a winning team