HiMoldeX - åpen kursplattform

Hvem som helst, når som helst, hvor som helst

IDR200 Treningslære 1

Innføring i anatomi og bevegelighet relatert til idrett, samt viktige prinsipper for planlegging og gjennomføring av styrke-, spenst-, hurtighets- og utholdenhetstrening.