HiMoldeX - åpen kursplattform

Hvem som helst, når som helst, hvor som helst

IDR105 Sport, media og journalistikk

Emneinnhold: 
  • Sport og media komplekset
  • Sportsjournalistikk
  • Mediekunnskap
Forventet læringsutbytte: 

Studentene skal:

  • ha kunnskap om det gjennsidige avhengighetsforhold som eksisterer mellom idrett og media.
  • ha kunnskap om hvordan medierte fortellinger om idrett og idrettsutøvere blir skapt.
  • kritisk kunne analysere de medierte fortellinger om idrett og idrettsutøvere.
  • ha kunnskap om hvordan journalister tenker og planlegger sine reportasjer i både avis og tv.
  • ha kunnskap om hvordan idrett og sport blir formidlet via nye medier
  • kunne planlegge, produsere og publisere en sak som blogginnlegg eller som nyhetssak på en hjemmeside