HiMoldeX - åpen kursplattform

Hvem som helst, når som helst, hvor som helst

IDR100 Sport Organization and Management 1

"Hater, hater, hater NFF" synges det fra diverse fotballtribuner innimellom, men hva vet de som synger om NFF?

I dette kurset ser vi på hvilken rolle ulike organisasjonsledd spiller i norsk idrett og på hvilken relasjon det er mellom den frivillige idrettsbevegelsen og det offentlige (stat og kommuner). Vi lærer også om hvilken plass idretten har som sosialt fenomen, samtidig som vi diskuterer noen av idrettens skyggesider.

Dette er et kurs som passer for de som er opptatt av idrettens plass i samfunnet og så vel idrettsledere, som politikere og journalister vil kunne nyte godt av et kurs som dette.