HiMoldeX - åpen kursplattform

Hvem som helst, når som helst, hvor som helst

IDR000 Sport Management og Idrett

Høgskolen i Molde utdanner utøvere og ledere innen idretten.

Sport Managementstudiet har en unik profil der spesifikke idrettsfag kombineres med generelle fag innen økonomi og administrasjon. I tillegg har vi egne Sport Managementemner som Adventure Management, Sportsøkonomi  og "International Business of Sport". 

Vår Sport Managementavdeling har et nært samarbeid med blant annet Norges Idrettsforbund, Norges Fotballforbund, Møre og Romsdal Idrettskrets, Molde Fotballklubb og lokalidretten i Molde og omegn. I det siste semesteret i bachelorgraden gis det mulighet for utplassering i en idrettsorganisasjon. Her får studentene viktig jobbkvalifiserende erfaring.