HiMoldeX - åpen kursplattform

Hvem som helst, når som helst, hvor som helst

IBE430 Forretningsprosesser og ERP

NB! Dette emnet er del av høgskolen nettstudium i IT, og er tilgjengelig via vår nye læringsplattform Canvas hvor du finner de nyeste videoene og all annen informasjon. Bruk lenken "Materiell for emnet" for å gå direkte til emnesiden på Canvas.

Verdiskapning avhenger av hvordan arbeidsoppgavene utføres. Virkelig nyttig blir en når en forstår hva som skal gjøres, og hvilken innflytelse en har på andres arbeidsoppgaver. Bruken av datamaskiner er sentralt for å utføre moderne jobber. Hver enkelt må vite hvordan en skaffer seg informasjon fra datasystemene, hvordan en skal bruke informasjonen og hvordan en bidrar med informasjon for størst mulig verdiskapning. I praksis er dette forretningsprosesser og virksomhetssystemer. Du vil lære de viktigste forretningsprosessene og bruke SAP som er det ledende virksomhetssystemet for å utføre arbeidsoppgaver i prosessene.