HiMoldeX - åpen kursplattform

Hvem som helst, når som helst, hvor som helst

IBE211 Databaser

Studenten skal etter kurset kunne lage datamodeller for økonomi og logistikk.

Innhold: Data og datatyper, modellering og relasjoner, redundans og normalisering, informasjon og informasjonsverdi, språk for modellering og spørring, databaser.

Les mer om emnet i studiehåndboken.