HiMoldeX - åpen kursplattform

Hvem som helst, når som helst, hvor som helst

IBE201 Informasjonsbehandling

Dette er et videregående kurs i kontorstøtteverktøyene tekstbehandling, regneark og databaser. Her lærer du hvordan du hvordan man kan legge til rette for effektiv informasjonsbehandling på en kontorarbeidsplass. Hensikten er å kunne hjelpe seg selv og andre til å gjøre behandlingen av informasjon raskere, med færre feil og høyere kvalitet. Du vil også lære grunnleggende datamodellering, utforming av enkle brukergrensesnitt for vedlikehold av data, samt spørringer og rapporter som henter og presenterer data påen brukervennlig måte.