HiMoldeX - åpen kursplattform

Hvem som helst, når som helst, hvor som helst

IBE151 Praktisk programmering

Programmering er grunnlaget for all IT. Med programmering kan en få datamaskinen til å gjøre det en vil. Selvfølgelig kan vi bruke maskinen uten å kunne programmere. I dag finnes det en rekke ferdige programmer, alt fra operativsystem (som administrerer maskinen) til tekstbehandlingssystem, programvare for å lage blogger, for å styre sosiale nett eller industriprosesser. Men den som kan programmere vil stå sterkt. Tenk bare på hvor mange rutinepregede enkle oppgaver som utøves hver dag i offentlig administrasjon eller i næringslivet. Den som kan programmere kan få systemene til å utføre mange av disse oppgavene automatisk.

Kan en programmere selv vil en ikke bare ha mulighet til å utvikle det som ikke finnes, men en vil bli en langt bedre bruker av ferdige programmer. I tillegg, mange moderne program gir muligheter for utvidelse. For eksempel kan tekstbehandlingssystemet Word utvides med bruk av makroer. En makro er en liten programbit som integreres i det større systemet. Da får en både i pose og sekk. Et ferdig system og muligheter til å tilpasse dette til egne behov.

I IBE151 skal vi bruke Microsoft Access som verktøy. Dette er et komplett utviklingssystem. Her har vi alt vi trenger for å lage ferdige systemer: verktøy for å lage skjema, database for å lagre data, spørrespråk for å hente fram data og - viktigst - et godt programmeringsspråk (VBA). VBA (Visual Basic for Applications) er en variant av programmeringsspråket Visual Basic. Visual Basic er et av de mest brukte programmeringsspråk.

VBA varianten brukes også som makrospråk i Word, Excel og Powerpoint (Office pakken), men også i en rekke andre programsystemer. Skal en lage scripts for nettsider kan disse gjerne programmeres i VBA.

IBE151 har ingen lærebok. I kurset skal vi konsentrere oss 100 % om å lage programmer og enkle datasystemer. Det en vil se er at programmering ikke er vanskelig. For mange er det imidlertid en ny måte å tenke på, og det skal vi bruke tid på å få inn. Studentene må imidlertid regne med å bruke tid på kurset – til å følge forelesningene og til å gjøre øvingsoppgavene.