HiMoldeX - åpen kursplattform

Hvem som helst, når som helst, hvor som helst

IBE115 Serverdrift

NB! Dette emnet er del av høgskolen nettstudium i IT, og er tilgjengelig via vår nye læringsplattform Canvas hvor du finner de nyeste videoene og all annen informasjon. Bruk lenken "Materiell for emnet" for å gå direkte til emnesiden på Canvas.

Dette emnet er nyttig og interessant for alle som vil lære å sette opp og tilpasse vanlige nettjenester som e-post, nettsider, fildeling (Samba) og navngiving (DNS). Man lærer også grunnleggende om operativ- og filsystem, samt litt skripting fortrinnsvis i Bash. Vi bruker GNU/Linux for alle praktisk øvinger, og emnet er dermed en innfallsport til fri og åpen programvare. Når emnet er ferdig bør man ikke lenger være redd for kommandolinja ...

Gjeldende år forvalgt: