HiMoldeX - åpen kursplattform

Hvem som helst, når som helst, hvor som helst

IBE115 Serverdrift

NB! Dette emnet er del av høgskolen nettstudium i IT, og er tilgjengelig via vår nye læringsplattform Canvas hvor du finner de nyeste videoene og all annen informasjon. Bruk lenken "Materiell for emnet" for å gå direkte til emnesiden på Canvas.

Dette emnet er nyttig og interessant for alle som vil lære å sette opp og tilpasse vanlige nettjenester som e-post, nettsider, fildeling (Samba) og navngiving (DNS). Man lærer også grunnleggende om operativ- og filsystem, samt litt skripting fortrinnsvis i Bash. Vi bruker GNU/Linux for alle praktisk øvinger, og emnet er dermed en innfallsport til fri og åpen programvare. Når emnet er ferdig bør man ikke lenger være redd for kommandolinja ...