HiMoldeX - åpen kursplattform

Hvem som helst, når som helst, hvor som helst

IBE102 Webutvikling

KURSET HAR FLYTTET TIL CANVAS.

PHP er et av de mest brukte programmeringsspråkene for utvikling av nettsteder. I kurset vil du lære om følgende i PHP:

  • Grunnleggende programmering
  • Kontrollstrukturer
  • Assosiative matriser (arrays)
  • Skjemabehandling
  • Filbehandling
  • Databasespørringer

Les mer om emnet i studiehåndboken.

Gjeldende år forvalgt: