HiMoldeX - åpen kursplattform

Hvem som helst, når som helst, hvor som helst

BSK220 Beredskapsorganisering og skadestedsledelse

Planlegging og ledelse av midlertidige organisasjoner for håndtering av krisesituasjoner.

Beredskapsorganisasjonen er en midlertidig organisasjon hvor mennesker får en annen funksjon enn den de innehar til daglig hvor omstendighetene er kritiske. Dette stiller også andre krav til både ansatte og ledelse. Beslutninger må skje raskere og kanskje uten full informasjon og handlinger må utføres effektivt. Psykologi, rollespill.