HiMoldeX - åpen kursplattform

Hvem som helst, når som helst, hvor som helst

BSK210 Beredskapslogistikk

Når tiden er avgjørende. Innføring i logistikk/supply chain management begrepene.

  • Stabsoppgaver for funksjon logistikk
  • Oversikt over ressurser for håndtering av akutt forurensing
  • Utstyr for håndtering av akutt forurensing
  • Praktisk materialkunnskap
  • Anskaffelser
  • Standardisering

Strategisk og operativ organisering og ledelse: Administrasjon og forsyningstjenes.