HiMoldeX - åpen kursplattform

Hvem som helst, når som helst, hvor som helst

BØK705 Investering og finansiering

Emnets formål er å utvide kandidatens innsikt fra bachelor studiet i økonomi og administrasjon. Det er spesielt langs to dimensjoner kandidatens innsikt utvides. Innen investering kommer arbitrasjeprisingsteori inn med full tyngde. Innen finansiering kommer spillteorietiske modeller inn med full tyngde. Arbitrasjeprisingsteorien anvendes både på finansielle investeringer (derivater) og real investeringer (real opsjoner). Spillteoretiske modeller med asymmetrisk informasjon brukes for å kaste lys på konflikter mellom eiere, ledelse og kreditorer. Etter avsluttet emne skal studenten kunne verdsette enkeltprosjekter, selskaper, og derivater. Studenten skal også kunne vurdere styrker og svakheter ved ulike finansieringsvalg (gjeld vs. EK) både i tilfeller med symmetrisk og asymmetrisk informasjon.

Investering og finansiering