HiMoldeX - åpen kursplattform

Hvem som helst, når som helst, hvor som helst

Videoer i BØK500 Revisjon

Type Tema Dato
Forelesning F17 time 2 av 2: Gjennomgang av ISA'ene 2 av 2 (29 min) "Veien videre" (3 min) 2020-03-26
Forelesning F17 time 1 av 2: Gjennomgang av ISA'ene 1 av 2 (52 min) 2020-03-26
Forelesning F16 time 4: 14 Revisjon av nytt oppdrag (22 min) 14 Offentlig revisjon (17 min) 2020-03-22
Forelesning F16 time 3: 13 Etikk (time 2 av 2) 2020-03-22
Forelesning F16 time 2: 13 Etikk (time 1 av 2) 2020-03-22
Forelesning F16 time 1: 11 RAM oppgave 2 (Bare Rør AS) og oppgave 5 (Taus og Tvilsom) 2020-03-22
Forelesning F15 time 3: 11 RAM Øvrige emner 2020-03-12
Forelesning F15 time 2: 11 RAM Øvrige emner 2020-03-12
Forelesning F15 time 1: 8 RAM Uavhengighet - oppsummering og gj gang av oppgave 1-6 2020-03-12
Forelesning F14 time 3: 8 RAM Uavhengighet 2020-03-10
Forelesning F14 time 2: 8 RAM Uavhengighet 2020-03-10
Forelesning F14 time 1: 10 RAM rapportering - oppsummering og oppg 4 og 5 2020-03-10
Forelesning F13 time 2 av 2: 10 RAM rapportering - fortsatt drift 2020-03-03
Forelesning F13 time 1 av 2: 10 RAM rapportering - oppg 2 og 3 2020-03-03
Forelesning F12 time 3: 10 RAM Rapportering, til og med side 11 2020-02-27
Forelesning F12 time 2: 10 RAM rapportering, fra C Beretning med avvikende rapportering 2020-02-27
Forelesning F12 time 1: 8 RAM Uavhengighet - Gjennomgang av oppg 1 (Farmen) og oppg 2 (Salata) 2020-02-27
Forelesning F11 time 3: 9 RAM Erstatningsansv (25 min) 10 RAM Rapportering tom presisering (17 min) 2020-02-25
Forelesning F11 time 2: 9 RAM Erstatningsansvar 2020-02-25
Forelesning F11 time 1: 9 RAM Erstatningsansvar 2020-02-25

Sider

For å se alle videoene for et spesifikt semester, velg riktig år og "Alle" for antall videoer per side - se øverst på denne siden.