HiMoldeX - åpen kursplattform

Hvem som helst, når som helst, hvor som helst

BØK500 Revisjon

Revisjon er et utadvent yrke og sysselsetter et betydelig antall ansatte både i store anerkjente revisjonsselskaper som:

  • KPMG
  • Ernst og Young
  • PwC

men også mindre revisjonsselskaper. I dette kurset gjennsomgås den metodikken som ligger til grunn for revisjon av årsregnskap, samt de rammer revisor arbeider under, herunder etiske retningslinjer.

Les mer om emnet i studiehåndboken.