HiMoldeX - åpen kursplattform

Hvem som helst, når som helst, hvor som helst

BØK311 Investering og finansiering

Kurset tar for seg:

  • Forutsetninger og fundament innen investering og finansiering
  • Korrekte verdivurderingsmetoder med basis i investering/konsum beslutninger
  • Kontantstrømoppsett og behandling av arbeidskapital med en kort gjennomgang av matematisk finans
  • Investeringsanalyser med nåverdi-, internrente- og annuitetberegninger med basis i matematisk finans
  • Økonomisk optimal levetid og utskiftningsanalyser av eksisterende anlegg
  • Skatt og inflasjon i Norge og skattens innvirkning på kontantstrømmer og metoder. Skattevridninger.
  • Nytteteori for risikoaversjon og porteføljeteori for optimalisering og avveining mellom avkastning og risiko
  • Kapitalverdimodellen som forlengelse av porteføljeteorien
  • Finansieringsbeslutningen med overgang til gjeldsgrad og dividendebeslutninger
  • Innføring i opsjonsteori, rentemarkedet (fixed asset theory) og valutamarkedet

 

Les mer om emnet i studiehåndboken.