HiMoldeX - åpen kursplattform

Hvem som helst, når som helst, hvor som helst

BØK300 Finansiell og økonomisk styring

Kursets mål er å gi en innføring i og en grunnleggende forståelse av både kvalitative og kvantitative bedriftsøkonomiske beslutningsproblemer.

Kurset er delt i to:

  1. Driftsregnskap (40%) - som dekker kostnadsteori, selvkost- og bidragsmetoden, normalkalkulasjon, standardkost, aktivitetsbasert kalkulasjo og beslutningsrelevante kostnader.
  2. Investering og Finansiering (60%) - som utformer grunnlag for teoretisk korrekt funderte investerings- og finansieringsbeslutninger under både sikkerhet og usikkerhet. Norske skatteregler og effekten av inflasjon vil bli integrert i metodene som benyttes. Et av de mest sentrale tema vil være usikkerhet/risiko. For norske bedrifter er risiko den viktigste og ofte den vanskeligste faktor å behandle ved investeringsbeslutninger.

Les mer on emnet i studiehåndboken.