HiMoldeX - åpen kursplattform

Hvem som helst, når som helst, hvor som helst

BØK205 Økonomistyring og regnskap

Emnet bygger på "BØK105 Finansregnskap 1" som legger den grunnleggende forståelsen for oppbyggingen av regnskapsrapportering. BØK205 Økonomistyring og regnskap starter derfor med analyse av det ferdige finansregnskapet. Analysen fokuserer både på sentrale eksterne brukere og det interne styringsformålet. Vurdering av risiko og lønnsomhet står sentralt i analysene. Neste trinn er å vise hvordan bedriftene kan forbedre resultatet gjennom den interne økonomistyringen. Det gis en innføring i typiske beslutningsproblemer en bedrift står ovenfor og hvordan disse i prinsippet bør angripes.

  • Analyse av finansregnskapet
  • Valg av selskapsform
  • Grunnleggende økonomisk teori
  • Økonomistyring og økonomifunksjonens rolle i bedriften
  • Bedriftens kostnader og inntekter
  • Bedriftens tilpasning til ulike markedsformer
  • Produktkalkulasjon
  • Kostnad - resultat – volumanalyser
  • Produktvalg ved flaskehalser
  • Enkle investeringsanalyser

Les mer om emnet i studiehåndboken.