HiMoldeX - åpen kursplattform

Hvem som helst, når som helst, hvor som helst

ADM705 Research methods and proposal

Kurset vil dekke følgende emner:

  • hvordan skrive en vitenskapelig oppgave/rapport
  • litteraturreferanser
  • metodelære
  • naturlige eksperiment
  • vitenskapsfilosofi
  • eksempler på tema for en masteroppgave i økonomi og administrasjon

Etter å ha fullført kurset, skal studenten

 

  • ha en forståelse for hvordan vi produserer økonomisk forskning og presenter forskningen skriftlig og muntlig
  • ha en forståelse for metodologiske spørsmål og tilknyttet vitenskapsfilosofi
  • ha en forståelse for hva slags tema som er egnet for en masteroppgave
  • finn en passende veileder for masteroppgaven