HiMoldeX - åpen kursplattform

Hvem som helst, når som helst, hvor som helst

ADM620 Etikk

Etikk er viktig for alle og kommer inn som et perspektiv i alle fag. Skandaler i nærings- og samfunnsliv blir ofte forklart med manglende opplæring i etikk. Det er derfor viktig både å kunne identifsere etiske problemstillinger, å kunne finne frem til etiske argumenter og å kunne ta etiske valg.

Læringsutbytte

  • Identifisere etiske problemstillinger og dilemmaer med utgangspunkt i grunnleggende begreper og perspektiver i etikkfaget
  • Oppøve ferdigheter i etisk refleksjon og vurdering av etiske problemstillinger
  • Forklare hvordan etikk kommer inn som et viktig beslutningsgrunnlag i ulike sammenhenger i arbeidslivet, næringslivet og i utforming av offentlig politikk

Følgende tema omhandles spesielt:

  • Etikk i arbeidslivet: Menneskesyn, arbeids- og organisasjonsutforming
  • Etikk i næringslivet: Går marked og moral sammen?
  • Etikk, demokrati og velferdstenkning
  • Etikk og miljø

 

Les mer om emnet i studiehåndboken.