HiMoldeX - åpen kursplattform

Hvem som helst, når som helst, hvor som helst

ADM300 Foretaksstrategi

Foretaksstrategi omhandler strategiprosessen i organisasjoner fra idé til iverksetting. Kurset omhandler

  • historisk utvikling av strategifaget
  • utforming av visjon, forretningside og mål
  • strategisk analyse, herunder analyse av interne og eksterne faktorer
  • utvikling av strategi innen de fleste områder av et selskap
  • strategiske valg, implementering og kontroll

I tillegg gjennomgås økonomisk organisasjonsteori, herunder prinsipal-agentteori og transaksjonsteori.

Les mer om emnet i studiehåndboken.