HiMoldeX - åpen kursplattform

Hvem som helst, når som helst, hvor som helst

ADM100 Organisasjon 1

Studenten skal ved fullført kurs ha:

  • Grunnleggende teoretisk kunnskap om sentrale organisasjonsteoretiske temaer
  • Grunnleggende teoretisk kunnskap om sentrale organisasjonspsykologiske temaer
  • Forståelse for hvordan mennesker påvirker og påvirkes av grupper og organisasjoner

Les mer om emnet i studiehåndboken.