HiMoldeX - åpen kursplattform

Hvem som helst, når som helst, hvor som helst

Bachelor i sykepleie

Sykepleieryrket gir deg mulighet til å hjelpe mennesker som på grunn av sykdom eller funksjonssvikt trenger behandling, rehabilitering eller veiledning. Arbeidsoppgaver kan for eksempel være legemiddelhåndtering, sårstell, pasientundervisning og forebygging. Sykepleiere samarbeider ofte med andre yrkesgrupper.

Forelesere på dette studiet