HiMoldeX - åpen kursplattform

Hvem som helst, når som helst, hvor som helst

Bachelor i sykepleie

Sykepleieryrket gir deg mulighet til å hjelpe mennesker som på grunn av sykdom eller funksjonssvikt trenger behandling, rehabilitering eller veiledning. Arbeidsoppgaver kan for eksempel være legemiddelhåndtering, sårstell, pasientundervisning og forebygging. Sykepleiere samarbeider ofte med andre yrkesgrupper.