HiMoldeX - åpen kursplattform

Hvem som helst, når som helst, hvor som helst

Årsstudium i IT

NB! Dette studiet tilbys også som nettstudium, og fra og med høsten 2017 er alle emner i studiet tilgjengelig via vår nye læringsplattform Canvas hvor du finner de nyeste videoene og all annen informasjon.

Dette studiet gir deg en innføring i alle sider av moderne databehandling. Ved å forstå teknologien vil du se mulighetene og begrensningene. Det vil gjøre deg i stand til å delta i IT-prosjekter, og til å forstå hvordan IT kan utnyttes til å forenkle og forbedre arbeids­oppgaver. Samtidig vil du få trening i bruk av sentrale verktøy slik at du selv kan utvikle enkle datasystemer.

Studiet kan benyttes:

  • som et påbygg på annen utdanning, for å stå sterkere i arbeidsmarkedet.
  • som en introduksjon til høyere utdanning.
  • som en del av Bachelor i økonomi og administrasjon ved Høgskolen i Molde.
  • for de som ønsker å beherske IT bedre i sin jobbsituasjon.