HiMoldeX - åpen kursplattform

Hvem som helst, når som helst, hvor som helst

Åpne emner

Det er 50 åpne emner på HiMoldeX.
Kodesorter i synkende rekkefølge Navn Foreleser Semester
ADM100 Organisasjon 1 Frank Robert Lien Tidligere
ADM205 Organisasjon 2 Frank Robert Lien Våren 2017
ADM620 Etikk Georg Inge Iversen Panzer Tidligere
BØK500 Revisjon Eddie Flatmo Rekdal Våren 2017
BØK610 Finansregnskap 3 Eddie Flatmo Rekdal Tidligere
BØK710 Operasjonsanalytiske emner Rasmus A Rasmussen Tidligere
BØK715 Risikostyring Per Bjarte Solibakke Tidligere
BØK716 Decisions under Uncertainty Kai Erik Dahlen Tidligere
BØK730 Econometrics Per Bjarte Solibakke Tidligere
EVM710 Event Logistics Kjetil Kåre Haugen Tidligere
IBE101 Web og media Hans Fredrik Nordhaug Våren 2017
IBE110 Informasjonsteknologi Kai A Olsen Tidligere
IBE115 Serverdrift Hans Fredrik Nordhaug Tidligere
IBE151 Praktisk programmering Kai A Olsen Tidligere
IBE430 Forretningsprosesser og ERP Bjørn Jæger Tidligere
IDA710 Business processes and information modelling Steinar Kristoffersen Tidligere
IDA725 Project Management Steinar Kristoffersen Tidligere
IDR000 Sport Management og Idrett Oskar Solenes Tidligere
IDR101 Prestasjonspsykologi I Geir Oterhals Tidligere
IDR200 Treningslære 1 Geir Oterhals Tidligere
IDR300 Treningslære II Geir Oterhals Tidligere
IDR305 Sportsøkonomi Kjetil Kåre Haugen Tidligere
IDR306 Spillteori og sportsøkonomi Kjetil Kåre Haugen Tidligere
IDR600 Bacheloroppgave Solveig Straume Tidligere
IDR720 Introduction to Sport and Event Economics Kjetil Kåre Haugen Tidligere
JUR204 Idrettsjuss Odd Anders Bøyum-Folkeseth Tidligere
LOG206 e-Business Judith Ann Molka-Danielsen Våren 2017
LOG500 Styringsmodeller og operasjonsanalyse Arild Hoff Tidligere
LOG501 Styringsmodeller i logistikk Asmund Olstad Tidligere
LOG502 Styringsmodeller i logistikk Ia Arild Hoff Tidligere
LOG530 Distribusjonsplanlegging Rasmus A Rasmussen Tidligere
LOG610 Internasjonal logistikk Olav Hauge Tidligere
LOG722 Inventory Management Arild Hoff Tidligere
MAT001 Forkurs i matematikk Per Kristian Rekdal Tidligere
MAT100 Matematikk Per Kristian Rekdal Tidligere
MAT110 Statistikk 1 Per Kristian Rekdal Våren 2017
SAF200 Komparativ politikk Beinta i Jakupsstovu Tidligere
SCM200 Lager- og produksjonsplanlegging Bård Inge Pettersen Våren 2017
SCM300 Survey Design Judith Ann Molka-Danielsen Tidligere
SCM500 Internasjonale transporter og forsyningskjeder Svein Bråthen Tidligere
STUD001 Studieteknikk Høgskolen i Molde Våren 2017
SØK100 Makroøkonomi Olav Hauge Tidligere
SØK200 Mikroøkonomi Erik Langelo Våren 2017
SØK630 International Economics Olav Hauge Tidligere
SØK640 Internasjonal handel Olav Hauge Våren 2017
SØK700 Internasjonal økonomi og globalisering Heidi Hogset Våren 2017
SØK701 Samfunnsøkonomiske lønnsomhetsberegninger Olav Hauge Tidligere
SØK710 Industrial Organization Arild Hervik Tidligere
SØK712 Miljø og ressursøkonomi Heidi Hogset Våren 2017
TRA700 Transportation Infrastructure Assessment Svein Bråthen Tidligere