HiMoldeX - åpen kursplattform

Hvem som helst, når som helst, hvor som helst

Åpne emner

Det er 52 åpne emner på HiMoldeX.
Kodesorter i synkende rekkefølge Navn Foreleser Semester
ADM205 Organisasjon 2 Frank Robert Lien Tidligere
ADM620 Etikk Georg Inge Iversen Panzer Våren 2018
ADM705 Research methods and proposal Heidi Hogset Tidligere
BØK500 Revisjon Eddie Flatmo Rekdal Våren 2018
BØK610 Finansregnskap 3 Eddie Flatmo Rekdal Våren 2018
BØK705 Investering og finansiering Knut Peder Heen Våren 2018
BØK710 Operasjonsanalytiske emner Rasmus A Rasmussen Tidligere
BØK715 Risikostyring Per Bjarte Solibakke Tidligere
BØK716 Decisions under Uncertainty Kai Erik Dahlen Tidligere
BØK730 Econometrics Per Bjarte Solibakke Tidligere
DIV000 Diverse videoer Høgskolen i Molde Tidligere
EVM710 Event Logistics Kjetil Kåre Haugen Tidligere
IBE110 Informasjonsteknologi Kai A Olsen Tidligere
IBE115 Serverdrift Hans Fredrik Nordhaug Tidligere
IBE151 Praktisk programmering Kai A Olsen Tidligere
IBE430 Forretningsprosesser og ERP Bjørn Jæger Våren 2018
IDA710 Business processes and information modelling Høgskolen i Molde Våren 2018
IDA725 Project Management Judith Ann Molka-Danielsen Tidligere
IDR000 Sport Management og Idrett Oskar Solenes Tidligere
IDR101 Prestasjonspsykologi I Geir Oterhals Tidligere
IDR200 Treningslære 1 Geir Oterhals Tidligere
IDR300 Treningslære II Geir Oterhals Tidligere
IDR305 Sportsøkonomi Kjetil Kåre Haugen Tidligere
IDR306 Spillteori og sportsøkonomi Kjetil Kåre Haugen Våren 2018
IDR315 Klubbledelse Kjell Marius Herskedal Tidligere
IDR316 Fotballeder 1 Kjell Marius Herskedal Tidligere
IDR600 Bacheloroppgave Solveig Straume Tidligere
IDR720 Introduction to Sport and Event Economics Kjetil Kåre Haugen Tidligere
JUR204 Idrettsjuss Odd Anders Bøyum-Folkeseth Tidligere
LOG206 e-Business Deodat Edward Mwesiumo Våren 2018
LOG500 Styringsmodeller og operasjonsanalyse Arild Hoff Våren 2018
LOG530 Distribusjonsplanlegging Arild Hoff Våren 2018
LOG610 Internasjonal logistikk Olav Hauge Tidligere
LOG722 Inventory Management Arild Hoff Våren 2018
LOG740 Advanced Petroleum Logistics Høgskolen i Molde Tidligere
MAT001 Forkurs i matematikk Per Kristian Rekdal Våren 2018
MAT100 Matematikk Per Kristian Rekdal Våren 2018
MAT110 Statistikk 1 Per Kristian Rekdal Våren 2018
SAF200 Komparativ politikk Beinta i Jakupsstovu Tidligere
SCM200 Lager- og produksjonsplanlegging Bård Inge Pettersen Våren 2018
SCM300 Survey Design Judith Ann Molka-Danielsen Tidligere
SCM500 Internasjonale transporter og forsyningskjeder Axel Patrick Merkel Våren 2018
STUD001 Studieteknikk Høgskolen i Molde Tidligere
SØK100 Makroøkonomi Olav Hauge Våren 2018
SØK200 Mikroøkonomi Knut Peder Heen Våren 2018
SØK630 International Economics Olav Hauge Tidligere
SØK640 Internasjonal handel Olav Hauge Våren 2018
SØK700 Internasjonal økonomi og globalisering Heidi Hogset Våren 2018
SØK701 Samfunnsøkonomiske lønnsomhetsberegninger Olav Hauge Tidligere
SØK710 Industrial Organization Arild Hervik Tidligere
SØK712 Miljø og ressursøkonomi Heidi Hogset Våren 2018
TRA700 Transportation Infrastructure Assessment Svein Bråthen Tidligere