HiMoldeX - åpen kursplattform

Hvem som helst, når som helst, hvor som helst

Åpne emner

Det er 52 åpne emner på HiMoldeX.
Kodesorter i synkende rekkefølge Navn Foreleser Semester
ADM205 Organisasjon 2 Frank Robert Lien Våren 2017
ADM620 Etikk Georg Inge Iversen Panzer Våren 2017
ADM705 Research methods and proposal Heidi Hogset Våren 2017
BØK500 Revisjon Eddie Flatmo Rekdal Våren 2017
BØK610 Finansregnskap 3 Eddie Flatmo Rekdal Våren 2017
BØK710 Operasjonsanalytiske emner Rasmus A Rasmussen Tidligere
BØK715 Risikostyring Per Bjarte Solibakke Tidligere
BØK716 Decisions under Uncertainty Kai Erik Dahlen Tidligere
BØK730 Econometrics Per Bjarte Solibakke Tidligere
DIV000 Diverse videoer Høgskolen i Molde Våren 2017
EVM710 Event Logistics Kjetil Kåre Haugen Tidligere
IBE110 Informasjonsteknologi Kai A Olsen Tidligere
IBE115 Serverdrift Hans Fredrik Nordhaug Våren 2017
IBE151 Praktisk programmering Kai A Olsen Tidligere
IBE430 Forretningsprosesser og ERP Bjørn Jæger Våren 2017
IDA710 Business processes and information modelling Høgskolen i Molde Våren 2017
IDA725 Project Management Judith Ann Molka-Danielsen Tidligere
IDR000 Sport Management og Idrett Oskar Solenes Tidligere
IDR101 Prestasjonspsykologi I Geir Oterhals Tidligere
IDR200 Treningslære 1 Geir Oterhals Tidligere
IDR300 Treningslære II Geir Oterhals Tidligere
IDR305 Sportsøkonomi Kjetil Kåre Haugen Tidligere
IDR306 Spillteori og sportsøkonomi Kjetil Kåre Haugen Tidligere
IDR315 Klubbledelse Kjell Marius Herskedal Tidligere
IDR600 Bacheloroppgave Solveig Straume Tidligere
IDR720 Introduction to Sport and Event Economics Kjetil Kåre Haugen Tidligere
JUR204 Idrettsjuss Odd Anders Bøyum-Folkeseth Tidligere
LOG206 e-Business Deodat Edward Mwesiumo Våren 2017
LOG500 Styringsmodeller og operasjonsanalyse Arild Hoff Våren 2017
LOG501 Styringsmodeller i logistikk Asmund Olstad Tidligere
LOG502 Styringsmodeller i logistikk Ia Arild Hoff Tidligere
LOG530 Distribusjonsplanlegging Arild Hoff Våren 2017
LOG610 Internasjonal logistikk Olav Hauge Tidligere
LOG722 Inventory Management Arild Hoff Våren 2017
LOG740 Advanced Petroleum Logistics Høgskolen i Molde Tidligere
MAT001 Forkurs i matematikk Per Kristian Rekdal Våren 2017
MAT100 Matematikk Per Kristian Rekdal Våren 2017
MAT110 Statistikk 1 Per Kristian Rekdal Våren 2017
SAF200 Komparativ politikk Beinta i Jakupsstovu Tidligere
SCM200 Lager- og produksjonsplanlegging Bård Inge Pettersen Våren 2017
SCM300 Survey Design Judith Ann Molka-Danielsen Tidligere
SCM500 Internasjonale transporter og forsyningskjeder Axel Patrick Merkel Våren 2017
STUD001 Studieteknikk Høgskolen i Molde Våren 2017
SØK100 Makroøkonomi Olav Hauge Våren 2017
SØK200 Mikroøkonomi Knut Peder Heen Våren 2017
SØK630 International Economics Olav Hauge Tidligere
SØK640 Internasjonal handel Olav Hauge Våren 2017
SØK700 Internasjonal økonomi og globalisering Heidi Hogset Våren 2017
SØK701 Samfunnsøkonomiske lønnsomhetsberegninger Olav Hauge Tidligere
SØK710 Industrial Organization Arild Hervik Tidligere
SØK712 Miljø og ressursøkonomi Heidi Hogset Våren 2017
TRA700 Transportation Infrastructure Assessment Svein Bråthen Tidligere